A A A K K K
людям із порушенням зору
Городенківське державне виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства

Якість води на 30 червня 2022 року

№ з/п

Найменування показника

Одиниця виміру

Нормативне значення

Фактичне значення

1. Органолептичні показники

1

Каламутність

мг/дм3

2,6

0,28

2

Запах

при t 200 C

при t 600 C

бали

2/≤2

0

3

Забарвленість

градуси

20

10

4

Смак та присмак

бали

2

0

2. Фізико-хімічні показники

а) неорганічні компоненти

5

Водневий показник

одиниці рН

6,5-8,5

7,2

6

Залізо загальне

мг/дм3

0,2 (1,0)

< 0,1

7

Загальна жорсткість

ммоль/дм3

7,0 - 10,0

9,8

8

Мідь

мг/дм3

≤ 1,0

< 0,01

9

Марганець

мг/дм3

0,05 (0,5)

< 0,002

10

Хлориди

мг/дм3

 250 - 350

37,0

11

Хлор  залишковий вільний

мг/дм3

0,3 - 0,5

0,39

12

Сульфати

мг/дм3

250-500

98,0

13

Сухий залишок

мг/дм3

1000-1500

684,0

14

Загальна лужність

ммоль/дм3

0,5 - 6,5

5,0

3. Санітарно-токсикологічні показники

15

Нітрати

мг/дм3

50

19,0

16

Нітрити

мг/дм3

0,5

<0,003

17

Амоній

мг/дм3

0,5 -2,6

<0,05

4. Інтегральний показник

18

Пермаганатна окиснюваність

мг/дм3

5,0

2,1

5. Мікробіологічні показники

19

Загальні коліформи

КУО/100см3

відсутні

відсутні

20

Загальне мікробне число

 при t=37°C

КУО/см3

100

 11

21

Е.coli

КУО/100см3

відсутні

відсутні

22

Ентерококи

КУО/100см3

відсутні

відсутні

Вода питна, що подається в централізовану водопровідну мережу міста відповідає вимогам ДсанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

           Збереження та підтримання стану здоров’я населення на рівні , що відповідає критеріям цивілізованого суспільства , залежить в першу чергу від якості питної води . Лише якісна вода, яка відповідає санітарно-гігеєнічним і епідеміологічним вимогам є однією  з основних умов збереження здоров’я людини та продовження її життя.

                   Більшість населення м. Городенки та с.Котиківки , забезпечене централізованим водопостачанням. Для цих потреб використовується вода з підземного джерела, яке розташоване в урочищі «Червона» .

     Питанням водопідготовки та поданню населенню якісної питної води в необхідній кількості займається наше підприємство -  Городенківське ДВУВКГ.  В складі підприємства працює атестована лабораторія . Вирорбничий контроль безпечночті та якості води здійснюється у місцях

водозабору, перед надходженням , а також у розподільній  мережі , згідно з погодженою санітарно-епідеміологічною службою, робочою програмою, та графіком відбору проб питної води

на бактеріологічний та  хімічний контроль . Відомчий контроль проводиться  атестованою лабораторією підприємства.

    Один раз на тиждень – скорочений періодичний аналіз, визначення органолептичних показників, загальна жорсткість і чотири показники бактеріологічного контролю.

  Один раз на місяць – повний аналіз за вісімнадцятьма показниками хімічного контролю, та чотирма показниками  бактеріологічного контролю.

Кожну годину лаборант перевіряє  залишковий хлор (сумарний і вільний ).

  Дослідження проводяться фотометричним , потенціометричним, гравіметричним, титриметричним і бактеріологічним  методами.

  Під час вимірювання  застосовуються повірені основні засоби вимірювальної техніки: термостат ТС-80 м, вага електронна АS- 220 , колориметр фотометричний КФК-2, сухоповітряна шафа, CH0Л,

Іономір ЕВ-74, нітратомір Н-405 .

   За період з січня по червень 2022 року включно , було відібрано та досліджено 170 проб питної води і всі вони відповідають Державним санітарним нормам та правилам «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної до споживання людиною».

  Нашим підприємством проводиться один раз в рік очистка та дезинфекція резервуарів чистої питної води і розподільчої мережі.  Державний нагляд за виконанням санітарних норм здійснює санітарно-епідеміологічна  служба та управління  Держпродспоживслужби м. Городенка, Головного Управління в Івано-Франківській області.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Додати послуги

Додати ще одну послугу